Prešov

Dóm Svätého Mikuláša na Hlavnej ulici v Prešove. | Prešov in Slovakia
Zástavka BUS. Ulica Hlavná, mesto Prešov. | Prešov in Slovakia
Historické centrum mesta Prešov. Hlavná ulica na východnej strane, v úseku oproti parku pod kostolom svätého Mikuláša | Prešov in Slovakia
Historické centrum mesta Prešov. Hlavná ulica. | Prešov in Slovakia
Kostol svätého Jozefa (františkánsky)
Pôvodne gotický jednoloďový kostol karmelitánov z roku 1380. V druhej polovici 17. storočia prestavaný  pre františkánov. Barokovú úpravu ukončil staviteľ  Ján Tornyossi v rokoch 1709 až 1718. Sochy svätcov na fasáde sú z dielne Šimona Griminga z roku 1734. | Prešov in Slovakia
Fontána  pred budovou vojenského veliteľstva  v Prešove. | Prešov in Slovakia
This media shows the protected monument with the number 707-3172/1 CHMSK/707-3172/1,CHMSK/707-3172(other) in the Slovak Republic. | Prešov in Slovakia
Kalvária v meste Prešov, región Šariš | Prešov in Slovakia
Ulica Svätoplukova. Mesto Prešov. | Prešov in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 707-3350/1 v Slovenskej republike. CHMSK/707-3350/1,CHMSK/707-3350(Ďalšie obrázky s číslom: 707-3350/1, 707-3350. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Prešov in Slovakia
Historická pamiatka budova starej väznice v Prešove | Prešov in Slovakia
Bosákov dom. Mesto Prešov, ulica Levočská | Prešov in Slovakia
This media shows the protected monument with the number 707-3240/0 CHMSK/707-3240/0,CHMSK/707-3240(other) in the Slovak Republic. | Prešov in Slovakia
Presov - historic houses and Saint Nicholas Concathedral | Prešov in Slovakia
This media shows the protected monument with the number 707-3172/1 CHMSK/707-3172/1,CHMSK/707-3172(other) in the Slovak Republic. | Prešov in Slovakia
PKO Čierny orol, Prešov - Staré mesto | Prešov in Slovakia
Socha pápeža Jána Pavla II.Mesto Prešov | Prešov in Slovakia
Lesopark Borkút | Prešov in Slovakia
Cyklomost pod Šarišským hradom | Prešov in Slovakia
Nábrežná komunikácia, Pod Kalváriou, Prešov | Prešov in Slovakia
The Church of St. Nicholas in Prešov, Slovakia | Prešov in Slovakia
This media shows the protected monument with the number 707-2257/0 CHMSK/707-2257/0,CHMSK/707-2257(other) in the Slovak Republic. | Prešov in Slovakia
Meštianske domy mesto Prešov | Prešov in Slovakia
Historické stavby na ulici Slovenskej v meste Prešov. | Prešov in Slovakia
Floriánova ul., Prešov - Staré mesto | Prešov in Slovakia
Pravoslávny katedrálny chrám v meste Prešov. | Prešov in Slovakia
Prešov, Rákóczy House | Prešov in Slovakia
Medzinárodná cyklotrasa EuroVelo 11 | Prešov in Slovakia
Church - Prešov - Slovakia - Europe. | Prešov in Slovakia
This media shows the protected monument with the number 707-2258/3 CHMSK/707-2258/3,CHMSK/707-2258(other) in the Slovak Republic. | Prešov in Slovakia
Označenie 49. rovnobežky, ktoré sa v meste Prešov nachádza pri severnom parku, za Trojicou, na Hlavnej ulici. | Prešov in Slovakia
The 49° degree latitude is marked by a monument in Prešov, Slovakia. | Prešov in Slovakia
Skoda 24Tr, Hlavna ulica, Presov | Prešov in Slovakia
This media shows the protected monument with the number 707-1449/1 CHMSK/707-1449/1,CHMSK/707-1449(other) in the Slovak Republic. | Prešov in Slovakia
Save to List
City in 🇸🇰 Slovakia with a population of around 91 thousand people.

Prešov is a small city in eastern Slovakia that is often overlooked by tourists. This is a shame, as the city has a lot to offer, including a beautiful old town, several interesting churches, and a lively nightlife. The main square is a great place to start your exploration of the city, with its mix of Gothic, Renaissance, and Baroque architecture. There are also several museums worth visiting, including the Prešov Regional Museum and the Slovak National Gallery. When you’re done exploring the city, head to the nearby countryside for some hiking or skiing.

Have you been to Prešov? Tell others what makes this place worth a visit!

Climate icon0°
Jan
Climate icon0°
Feb
Climate icon0°
Mar
Climate icon0°
Apr
Climate icon0°
May
Climate icon0°
Jun
Climate icon0°
Jul
Climate icon0°
Aug
Climate icon0°
Sep
Climate icon0°
Oct
Climate icon0°
Nov
Climate icon0°
Dec

You can expect temperatures of around NaN° Celsius in July during the day in Prešov.